SEURAKUNNAN  JA SEURAKUNTAYHTYMÄN  HALLINTO

 

Seurakuntaneuvosto

Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto.  Se päättää myös seurakunnan varojen käytöstä.  Seurakuntaneuvosto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa, joissa jokainen seurakunnan 16 vuotta täyttänyt jäsen saa äänestää.  Ehdokkaan on oltava vähintään 18-vuotias seurakunnan jäsen.  Seuraavat seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018.

 

Lapinjärven suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto 2015-2018

Tuire Huovinen-Westerlund, kirkkoherra, puheenjohtaja
Liisa Kangaskolkka
Leena Kekkonen
Arto Kujala
Sirkka Lempiö
Pirjo Löfqvist
Piia Siltala
Annia Simola, varapuheenjohtaja
Paula Wirtanen

varajäsen
Anne Rönkkö

 

Yhteinen kirkkovaltuusto

Loviisanseudun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon on seurakuntavaaleissa valittu yhtymän jokaisesta seurakunnasta jäseniä.  Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän taloudesta.  YKV:n puheenjohtajaksi valtuusto valitsi Mia Aitokarin Pernajan seurakunnasta.

Yhteisen kirkkovaltuuston Lapinjärven suomalaisen seurakunnan jäsenet:

Arto Kujala, varapuheenjohtaja

Anni Simola

Timo Virtala

Juha Westerlund

 

Loviisanseudun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston päätökset.  Yhteisessä kirkkoneuvostossa Lapinjärven suomalaista seurakuntaa edustavat Anni Simola ja Juha Westerlund.